2016-06-22

Akimirkos iš Mokyklos darbuotojų išvykos po Žemaitiją. Išvyką organizavo mokytoja Rita Urbonaitė.

2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13  

Nuotraukos Arvydo Zdanavičiaus.

2016-06-02

SUSTOK, ĮSIKLAUSYK –
SKAMBUTIS NEEILINIS.
NORS DAUGELSYK GIRDĖTAS,-
ŠĮ KARTĄ - PASKUTINIS!

2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12

2016-05-25

Kasmet pavasarį mokykloje organizuojama mokomoji – pažintinė, edukacinė išvyka mokiniams. Šiemet pasirinktos išvykos tikslas - Kaunas. Išvykos metu mokiniai susipažino su keletu Kauno lankytinų objektų. Lankėsi Vytauto Didžiojo karo muziejų, kurio fonduose sukaupta apie 230 000 eksponatų, tarp jų šaltieji ir šaunamieji ginklai, archeologiniai radiniai, dokumentai, fotografijos ir negatyvai, vaizduojamojo meno ir portretų rinkiniai. „Lituanicos“ transatlantinio skrydžio relikvijos, didelės Antrojo pasaulinio karo, 1944–1953 m. Lietuvos partizanų kovų, numizmatikos kolekcijos. Muziejuje mokiniai dalyvavo edukacinėse programose pagal amžiaus grupes: pradinukai „Karinė paslaptis“, vyresnieji „Kaip senovėje kariauta?“. Labiausiai mokiniai susidomėjo senovės kariavimo būdais ir technika, entuziastingai matavosi viduramžių kario šarvus. Vėliau aplankė Velnių muziejų, kuris yra vienintelis pasaulyje velnių muziejus, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinys. Garsėja didžiule kolekcija (apie 3000 eksponatų), pradėta rinkti dailininko Antano Žmuidzinavičiaus. Grupė mokinių susipažino su Kauno senamiesčiu, istoriniais objektais. Taip pat didelio mokinių susidomėjimo sulaukė ir Lietuvos zoologijos sodas.  Čia laikoma apie tris tūkstančius (2877) gyvūnų, kurie atstovauja 280 rūšis. Yra 17 rūšių vabzdžių, 58 rūšys žuvų, 4 rūšys varliagyvių, 35 rūšys roplių, 73 paukščių rūšys, 82 žinduolių rūšys. 43 gyvūnų rūšys įrašytos į Tarptautinę, 16 – į Lietuvos raudonąją knygą. Zoologijos sodo teritorijoje mokiniai išbandė žaidimų atrakcionus ir sūpynes. Ir aišku kokia ekskursija be laisvalaikio ir pramogų centro „Akropolis“, jame pasiskirstę grupelėmis mokiniai tobulino čiuožimo ant ledo įgūdžius, gardžiavosi picomis, išbandė įvairias smagias pramogas žaidimų kambaryje. Šiek tiek pavargę, tačiau kupini teigiamų emocijų, patirtais įspūdžiais dalijosi visą kelionę atgal į Bijotus.

2
3 4

Mokytoja Ineta Stankuvienė.

2016-05-16

Audimas – senas amatas, kurį mokėjo kiekviena kaimo mergina ir moteris. Juk seniau visi rūbai, patalynė buvo austi tik namuose, nes pirktinė buvo brangi. Dabar audimą galima pamatyti tik amatų centre ar muziejuje. Mokyklos stengiasi vaikus supažindinti su senaisiais amatais. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos pradinukai lankėsi Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre. Laikraštyje „Šilalės artojas“ pasidalino patirtais įspūdžiais. Straipsnį perskaitė ponia Eugenija Mikavičienė iš Rūtelių kaimo. Ji parašė laišką į mokyklą, kuriame siūlė atiduoti apmatus takams austi. Mokyklos direktorius Arvydas Zdanavičius susisiekė su laiško autore, nuvyko į svečius ir  juos parsivežė. Esame labai dėkingi jai.
Tai buvo pirmas žingsnis audimo pamokoms atsirasti Bijotų mokykloje. Dabar mums reikėjo audimo staklių. Dabartiniu laikotarpiu staklės – kaip nebereikalingas daiktas. Jos yra pjaustomos ir kūrenamos. Tik ne technologijų mokytojai Laimai Skirgailienei, kuri ėmėsi iniciatyvos ir  į mokyklą iš Girdiškės atgabeno audimo stakles. Į pagalbą mokytoja pasikvietė dvi patyrusias audėjas iš Girdiškės kaimo.
Janina Baltrušienė nėra suskaičiavusi, kiek metrų yra išaudusi staltiesių, lovatiesių ar skudurinių takų. Sako, kad jų užtektų keliui nuo Girdiškės iki Vilniaus nutiesti. 2007 metais Janina buvo apdovanota „Aukso vainiku“. Tai didelis darbo įvertinimas. Menininkė iki šiol audžia senoviškais raštais, tradiciniu audimo būdu, kurį išmoko iš mamos. Genovaitė Šedbarienė išmoko austi žiūrėdama, kaip audimo mokosi jos sesuo. Seseriai nesisiekė, o Genovaitė tapo puikia audėja, net pati surinkdavo raštus.
Technologijų mokytoja Laima Skirgailienė ir šios dvi audėjos darbavosi kelias popietes, kol audimo stakles paruošė, kad būtų galima pradėti mokyti vaikus. To mokymo tikslas – pristatyti autentišką audimo būdą.  
Sustačius stakles, pirmiausia reikia apmatus įriesti į stakles. 7 – 8 klasės mokiniai Antanas, Eimantas, Artūras, Aidas ir Aivaras įdėmiai stebėjo procesą ir patys praktiškai pabandė užtaisyti audimą. Išmoko įsukti „ubagą“ ir pradėti darbą. Pirmiausia audimą pademonstravo Janina ir Genovaitė. Mokiniai mokėsi ir šeivas trinti. Iš mokinių austi geriausiai sekėsi Aidui Bambaliui. Audimą išbandyti panoro ir mokyklos direktorius, mokytojai, tėvai.
Audimas – sunkus, daug kantrybės reikalaujantis darbas. Tik tūkstančius kartų pakartotas veiksmas duoda rezultatą.

2
3 4
5  

Birutė Zdanavičienė Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos mokytoja

2016-05-13

Penktadienį, gegužės 13 d. 13 mūsų mokyklos mokinių dalyvavo tradiciniame, jau nuo 2000 metų Žadeikių pagrindinėje mokykloje vykstančiame Žemaitijos zonos folkloro festivalyje „Molinė asla“ 2016. Dėkojame muzikos mokytojai Ilonai Raudonienei, paruošusiai mokinius šiai šventei. Ačiū tariame Žadeikių mokyklai už gražų renginį, tradicines cepelinų vaišes bei dovanas.

2
3 4
5 6
7 8

Mokyklos administracija

2016-04-15

Balandžio 11 d. mokyklos direktoriaus kvietimu išplėstiniame mokytojų tarybos posėdyje dalyvavo Šilalės r. savivaldybės Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja Silva Paulikienė ir vyriausioji specialistė Regina Kvederienė. Teisininkės konsultavo mokytojus ir mokyklos darbuotojus mokyklos reorganizavimo klausimais, atsakė klausimus, paaiškino darbo santykių nutraukimo bei pakeitimo sąlygas, į kai kuriuos klausimus pažadėjo pateikti atsakymus raštu.

Mokyklos administracija

2016-04-08

Šilalės r. tikybos mokytojų metodinis būrelis ir Šilalės švietimo pagalbos tarnyba šių metų pradžioje paskelbė Mokinių piešinių konkursą „Gailestingumo darbai“. Konkurso tikslas - skatinti mokinius Šventajame Rašte ar kasdienėje aplinkoje atpažinti ir pažinti bendražmogiškas bei krikščioniškas vertybes ir jas pavaizduoti dailės kalba.

Į konkursą įsitraukė ir mūsų mokyklos mokiniai. Atrankos komisijai buvo pateikti trys darbai, kurių autoriai 1 klasės mokinė Brigita Raudoniūtė, bei 5 klasės mokiniai Arminas Zdanavičius ir Marius Pundinas. 2016 m. balandžio 8 d. buvome pakviesti į konkurso dalyvių pagerbimo šventę, kuri vyko Šilalės kultūros centre. Buvo smagu išgirsti, kad Brigitos Raudoniūtės piešinys konkurse užėmė II vietą.

Tikybos mokytoja Lina Dobilienė

2016-04-07

Rajoniniame pradinių klasių raiškiojo skaitymo konkurse 3 klasės mokinė Austėja Ušinskaitė tapo laureate. Ji skaitė Juozo Erlicko eilėraštį „Slieko gyvenimas“ (mokytoja Birutė Zdanavičienė). SVEIKINAME.

2016-04-01

        Nelengva su kuo nors palyginti tą neįprastą šventę, Vaikų knygos dieną. Gal su Meilės diena? Tuo labiau, kad abi jos beveik tuo pačiu metu pradėjo įsitvirtinti Lietuvoje. Vaikų meilės knygai diena?!... Kai kuriems suaugusiesiems, skatinantiems, diegiantiems tą meilę knygai, išgyvenantiems dėl jos likimo, tai iš dalies yra profesinė šventė.
       Todėl Bijotų bibliotekos bibliotekininkė Nijolė Pociuvienė pakvietė mokyklos pradinukus į svečius, paminėti šią dieną. Mokiniai padėjo bibliotekininkei pravesti šią šventę. Emilis Kėdys tapo seneliu, Vakarė Šiušaitė – anūkėle. Klausėmės pasakų, eilėraščių, minėme mįsles, vaidinome, atsakinėjome į klausimus, žaidėme. Vaikai labai aktyviai dalyvavo, o už aktyvumą jiems tekdavo šokoladinis margutis. Taip kartu prisiminėme ir Vaikų Velykėles. Laikas prabėgo greit.
      Dėkojame bibliotekininkei Nijolei Pociuvienei už bendradarbiavimą, už įdomią netradicinę lietuvių kalbos pamoką.

1 2
3 4
5 6


Pradinių klasių mokytoja Birutė Zdanavičienė